Chào mừng quý khách đến với trang thông tin thương mại điện tử của CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG - Hotline: 0988 385 386 - Email: info@muavang.com - www.muavang.com
Sản phẩm
  GIỐNG CÀ CHUA LAI - NUN 2258 F1
  GIỐNG CÀ CHUA LAI - NUN 2258 F1 là giống cà chua bán hữu hạn, thu trái ở 75-80 ngày sau trồng, trọng lượng trái: 100 -120 gam/trái. Giống chống chịu cao với bệnh vi rút vàng, xoắn lùn, chịu nhiệt. Hạt giống được lại tại Ấn Độ bởi Nunhems India, nhập khẩu nguyên gói, 2500 hạt/gói. Khuyến cáo canh tác vụ Thu Đông và Đông Xuân tại miền Bắc và Đông Xuân tại miền Nam, hàng x hàng: 70-80 cm; cây x cây: 40 -50 cm, lượng hạt giống: 3 gói/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CÀ CHUA -RỒNG ĐỎ F1
  GIỐNG CÀ CHUA LAI -RỒNG ĐỎ F1 là giống cà chua bán hữu hạn, thu trái ở 75-80 ngày sau trồng, trọng lượng trái: 100 -120 gam/trái. Giống chống chịu cao với bệnh vi rút vàng-xoắn lùn, chịu nhiệt. Hạt giống được lại tại Ấn Độ bởi acsen India, nhập khẩu nguyên gói, 5 gam/gói. Khuyến cáo canh tác vụ Thu Đông và Đông Xuân tại miền Bắc và vụ Đông Xuân tại miền Nam; hàng x hàng: 70-80 cm; cây x cây: 40 -50 cm, lượng hạt giống: 15gam/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CÀ CHUA BÁN HỮU HẠN - RYNA F1
  GIỐNG CÀ CHUA LAI - RYNA F1 là giống cà chua bán hữu hạn, thu trái ở 75-80 ngày sau trồng, trọng lượng trái: 100 -120 gam/trái. Giống chống chịu cao với bệnh vi rút vàng-xoắn lùn, chịu nhiệt. Hạt giống được lại tại Ấn Độ bởi acsen India, nhập khẩu nguyên gói, 5 gam/gói. Khuyến cáo canh tác vụ Thu Đông và Đông Xuân tại miền Bắc và vụ Đông Xuân tại miền Nam; hàng x hàng: 70-80 cm; cây x cây: 40 -50 cm, lượng hạt giống: 15gam/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CÀ CHUA BÁN HỮU HẠN WINNER F1
  GIỐNG CÀ CHUA LAI -WINNER F1 là giống cà chua bán hữu hạn, thu trái ở 75-80 ngày sau trồng, trọng lượng trái: 100 -120 gam/trái. Giống chống chịu cao với bệnh vi rút vàng-xoắn lùn, chịu nhiệt. Hạt giống được lại tại Ấn Độ bởi acsen India, nhập khẩu nguyên gói, 5 gam/gói. Khuyến cáo canh tác vụ Thu Đông và Đông Xuân tại miền Bắc và vụ Đông Xuân tại miền Nam; hàng x hàng: 70-80 cm; cây x cây: 40 -50 cm, lượng hạt giống: 15gam/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CÀ CHUA BÁN HỮU HẠN - CHAMPION F1
  GIỐNG CÀ CHUA LAI -CHAMPION F1 là giống cà chua bán hữu hạn, thu trái ở 75-80 ngày sau trồng, trọng lượng trái: 100 -120 gam/trái. Giống chống chịu cao với bệnh vi rút vàng-xoắn lùn, chịu nhiệt. Hạt giống được lại tại Ấn Độ bởi acsen India, nhập khẩu nguyên gói, 5 gam/gói. Khuyến cáo canh tác vụ Thu Đông và Đông Xuân tại miền Bắc và vụ Đông Xuân tại miền Nam; hàng x hàng: 70-80 cm; cây x cây: 40 -50 cm, lượng hạt giống: 15gam/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - NHẬT VÀNG F1
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - NHẬT VÀNG F1 là giống được nhập khẩu từ Nhật Bản, trồng quanh năm, cây khoẻ, kháng bệnh cao, thích ứng rộng, cho phép duy trì 2 trái/cây trong điều kiện đất tốt, trong lượng trái 2,5- 3,0 kg/trái, ruột vàng cam nhạt, độ ngọt: 12-13% brix. Giống cho thu hoạch ở 58 -65 ngày sau gieo, hàng x hàng: 2,3-2,5 m; cây x cây 0,4 m; mật độ: 1000 -1100 cây/1000 m2, lương giống: 2,5 gói/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - THÁI TỬ F1
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - THÁI TỬ F1 là giống được nhập khẩu từ Thái Lan, trồng quanh năm, cây khoẻ, kháng bệnh cao, thích ứng rộng, cho phép duy trì 2 trái/cây trong điều kiện đất tốt, trọng lượng trái: 3,0- 4,0 kg/trái, ruột đỏ tươi, ăn dòn, thơm, độ ngọt: 12-13% brix. Giống cho thu hoạch trái ở 58 -65 ngày sau gieo, hàng x hàng: 2,3-2,5 m; cây x cây 0,4 m; mật độ: 1000 -1100 cây/1000 m2, lượng giống: 2,5 gói/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - TÂY SƠN F1
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - TÂY SƠN F1 là giống được nhập khẩu từ Thái Lan, trồng quanh năm, cây khoẻ, kháng bệnh cao, thích ứng rộng, cho phép duy trì 2 trái/cây trong điều kiện đất tốt, trọng lượng trái: 3,5- 4,5 kg/trái, ruột đỏ tươi, năng suất: 35-40 tấn/ha, ăn dòn, thơm, độ ngọt: 12-13% brix. Giống cho thu hoạch trái ở 58 -65 ngày sau gieo, hàng x hàng: 2,3-2,5 m; cây x cây 0,4 m; mật độ: 1000 -1100 cây/1000 m2, lượng giống: 2,5 gói/1000m. Giống này khuyến cáo canh tác tại Cao nguyên và tại miền Trung, trái có vỏ cứng, vận chuyển xa và thích hợp cho xuất khẩu đi Trung Quốc.
  Xem thêm
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - THÁI ĐỎ F1
  GIỐNG DƯA HẤU LAI - THÁI ĐỎ F1 là giống được nhập khẩu từ Thái Lan, trồng quanh năm, cây khoẻ, kháng bệnh cao, thích ứng rộng, cho phép duy trì 2 trái/cây trong điều kiện đất tốt, trọng lượng trái: 3,0- 4,0 kg/trái, ruột đỏ tươi, năng sấut 35-40 tấn/ha, ăn dòn, thơm, độ ngọt: 12-13% brix. Giống cho thu hoạch trái ở 58 -65 ngày sau gieo, hàng x hàng: 2,3-2,5 m; cây x cây 0,4 m; mật độ: 1000 -1100 cây/1000 m2, lượng giống: 2,5 gói/1000m
  Xem thêm

Hotline tư vấn miễn phí: +84988 385 386 - + 8428 6658 7941
Zalo