Chào mừng quý khách đến với trang thông tin thương mại điện tử của CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG - Hotline: 0988 385 386 - Email: info@muavang.com - www.muavang.com
HẠT GIỐNG RAU LAI F1
  GIỐNG SU HÀO LAI A9 F1
  A9 F1 là giống sua hào chịu nhiệt, cây khoẻ, kháng bệnh. Giống được lai tạo tại Korea bơi công ty Kiban. Cho thu hoạch củ ở giai đoạn 40-50 ngày sau trồng, da láng bóng, rất đẹp mã. Trồng hàng đôi, hàng x hàng: 40 cm, cây x cây 25 cm, lương giống: 30 gam/1000m2.
  Xem thêm
  GIỐNG SU HÀO LAI- UFO F1
  UFO F1 là giống sua hào chịu nhiệt, cây khoẻ, kháng bệnh. Giống được lai tạo bởi Cty Hungnong, sau đó chuyển nhượng bản quyền cho Clover. Cho thu hoạch củ ở giai đoạn 40-50 ngày sau trồng, da láng bóng, rất đẹp mã. Trồng hàng đôi, hàng x hàng: 40 cm, cây x cây 25 cm, lương giống: 30 gam/1000m2. Sản phẩm nhập khẩu nguyên long 100 gam và gói 10 gam
  Xem thêm
  GIỐNG SU HÀO TÍM - HAPKIDO F1
  Giống su hào Hapiko F1 được lai tạo và sản xuất bởi Cty Kiban- Korea, cho thu hoạch ở 45-50 ngày sau trồng, chịu nhiệt, chịu mưa, ăn ngon,vỏ màu tím đẹp mã. Hạt giống được nhập nguyên gói, 5 gam gói.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA LAI - SUPER GREEN F1
  Super Green F1 là giống cải thìa thết hệ mới, cây khoẻ, chịu nhiệt, chịu mưa, kháng bệnh cao, năng suất cao nhất trong các dòng cải thìa xanh nhạt. Giống cho thu hoạch ở 28 -35 ngày sau gieo, cấy: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm, gieo sạ trực tiếp dùng cần250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy: 150 -200 gam ah5t giống/1000 m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA LAI - NĂM TỐT F1
  NĂM TỐT F1 là giống cải thìa thết hệ mới, cây khoẻ, chịu nhiệt, chịu mưa, kháng bệnh cao, năng suất cao nhất trong các dòng cải thìa xanh nhạt. Giống cho thu hoạch ở 28 -35 ngày sau gieo, cấy: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm, gieo sạ trực tiếp dùng cần250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy: 150 -200 gam ah5t giống/1000 m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA TAM CA F1
  TAM CA F1 là giống cải thìa thết hệ mới, dễ trồng, cây khoẻ, chịu nhiệt, chịu mưa, kháng bệnh cao, năng suất cao, rau có màu xanh nhạt. Giống cho thu hoạch ở 28 -35 ngày sau gieo, cấy: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm, gieo sạ trực tiếp dùng cần 250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy theo hàng: 150 -200 gam ah5t giống/1000 m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA LAI - SUMMER GREEN F1
  Summer Green F1 là giống cải thìa thết hệ mới, dễ trồng, cây khoẻ, chịu nhiệt, chịu mưa, kháng bệnh cao, năng suất cao, rau có màu xanh nhạt. Giống cho thu hoạch ở 28 -35 ngày sau gieo, cấy: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm, gieo sạ trực tiếp dùng cần 250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy theo hàng: 150 -200 gam ah5t giống/1000 m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA LAI- SONG LONG F1
  Song Long F1 là dòng cải thìa xanh đậm, ưu thế lai cao, ăn ngon, kháng bệnh năng suất cao, cho thu hoạch ở giai đoạn 27-30 ngày sau gieo. Mật độ khoảng cách: Cấy theo hàng: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm; gieo sạ trực tiếp dùng cần 250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy theo hàng: 150 -200 gam hạt giống/1000 m2.
  Xem thêm
  GIỐNG CẢI THÌA LAI - TỨ QUÝ F1
  TỨ QUÝ F1 là giống cải thìa thết hệ mới, cây khoẻ, chịu nhiệt, chịu mưa, kháng bệnh cao, năng suất cao nhất trong các dòng cải thìa xanh nhạt. Giống cho thu hoạch ở 28 -35 ngày sau gieo, cấy: hàng x hàng 10 -15 cm, cây x cây 10 cm, gieo sạ trực tiếp dùng cần250 -300 gam hạt giống/1000m2, cấy: 150 -200 gam hạt giống/1000 m2.
  Xem thêm

Hotline tư vấn miễn phí: +84988 385 386 - + 8428 6658 7941
Zalo