logo
welcome

MÙA VÀNG TRỞ THÀNH HỘI VIỆN CỦA HIỆP HỘI HẠT GIỒNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APSA No. 976)

Chung Chi APSA

 Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng MÙA VÀNG  đã chính thức trở thành hội viên số No. 976  của Hiệp Hội Hạt Giống Chấu Á Thái Bình Dương, tên viết ăắt là APSA. APSA là hiệp hội có uy tín nhất thế giới trong, nơi tập hợp tất cả các công hạt giống uy tín nhất Châu Á Thái Bình Dương. Mùa Vàng ra nhập hiệp hội APSA để xây dựng một công ty kinh doanh hạt giống chuyên nghiệp và từng bước bắt nhịp vời  xu hướng củ ngành hạt giống thế giới. Là hội viện của tổ chức uy tính nhất về hạt giồng, cũng có nghĩa là Mùa Vàng sẽ mang đến những cơ hội, những hạt giồng tồt cho khách hàng của công ty, cung phục vụ tồt nhât cho sản xuất nông nghiệp.

Hiện tại Việt Việt chỉ có số ít các công ty tham gia sân chơi  quốc tế này, trong khi đó các nước khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Quốc và Nhật bản số hội viện là số hàng chục.